Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.keramikart.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 4. Jelen ÁSZF nem tartalmaz magatartási kódexre való utalást.
 5. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi, a www.keramikart.com honlap szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó, a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött egyedi szerződésre.

II. Szolgáltató adatai

 • Szolgáltató neve: KeramikArt kft.
 • Szolgáltató székhelye: 7627 Pécs, Rákos Lajos utca 27.
 • Szolgáltató telefonszáma: +36 72 525 868
 • Szolgáltató e-mail címe: eva.kern@keramikart.com
 • Szolgáltató cégjegyzékszáma: 02-09-062482
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Pécsi Járás Bíróság, mint Cégbíróság
 • Szolgáltató adószáma: 11011781-2-02
 • Szolgáltató képviselője: Éva Gyöngyi Kern

(továbbiakban: Szolgáltató)

III. A megvásárolható szolgáltatások köre (továbbiakban: Szolgáltatás)

 1. KeramikArt Kft által gyártott termékek internetkapcsolaton keresztüli online vásárlási lehetősége

IV. A megrendelés menete

 1. A Szolgáltató által jelen honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki a honlap használatára regisztrált és jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.
 2. Regisztráció A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a jelszavat köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációja törlését.
 3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a mindenkor hatályos árlistában foglalt szolgáltatási díjak igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a szolgáltató e-mailben értesíti a felhasználót.
 4. A regisztráció során megadott adatok ellenőrzésére, ill azok módosítására az „Adatok módosítása” gombra kattintva van lehetőség. A Felhasználó az adatbeviteli hibákat a megrendelés során, a tényleges megrendelés előtt is ellenőrizheti és módosíthatja (pl. számlázási adatok módosítása opció).

V. Árak / fizetési lehetőségek

 1. A szolgáltatások mindenkor érvényes árai a honlap „Termékek” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatások díját bármikor egyoldalúan módosítani. A szolgáltatási díj módosításának közzététele a honlap „Termékek” menüpontja alatt történik. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes. Ezekről a módosításokról a Szolgáltató a már regisztrált Felhasználókat írásban értesíti. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.
 2. A felhasználónak nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem a Szolgáltatónak felróható technikai problémákra vezethetők vissza.
 3. A felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg a KeramikArt Kft-től az általa megadott e-mail címre. A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden a KeramikArt Kft által küldött elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Estleges, a KeramikArt Kft-hez intézett automatikus válaszok, (mint például „out of the office” értesítések) nem vehetők figyelembe és nem állhatnak az érvényes kézbesítés útjában. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a KeramikArt Kft-t azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a KeramikArt Kft-t értesíteni.

VI. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatinak kezeléséhez.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a szolgáltatás igénybevételét megkezdte, elállásra nem jogosult.
 2. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 3. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára veszi igénybe.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás jelen honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (1959. évi IV. tv.), a 2001. évi CVIII., valamint a 17/1999 (II.5.) Korm.r. rendelkezései az irányadóak.